Přináší sebou lifestylové magazíny i problémy?


Navzdory stálému rozvoji internetu je trh s Äasopisy stále živý. A jedním z nejprodávanÄ›jších typů jsou bezesporu ty lifestylové. V nich najdeme mimo jiné rady k tomu, jak žít co nejlépe, nejpohotovÄ›ji a nejzdravÄ›ji.

 

Z toho by se mohlo zdát, že jsou naprosto v pořádku. Co si vÅ¡ak lidé neuvÄ›domují je to, že i tyto mohou působit, byÅ¥ nechtÄ›nÄ›, urÄité potíže. A není jich zrovna málo.

 

V první Å™adÄ› Äasto podnÄ›cují nerealistická oÄekávání. Mnozí věří, že pÅ™i dodržování uvedených rad se jejich život velmi rychle zlepší, avÅ¡ak tak tomu vÄ›tÅ¡inou není. I když se řídí vším, to je tam napsáno, stále jsou problémy, na které to zkrátka nestaÄí.

 

hromada různých Äasopisů

 

NÄ›které rady, zvláštÄ› ty dietické, pak nejenže nefungují, ale dokonce mohou poÅ¡kodit naÅ¡e zdraví. To platí zvláštÄ› tehdy, pokud jde například o uveÅ™ejnÄ›ný plný jídelníÄek na hubnutí. Ten totiž nebere v úvahu rozdíl mezi naÅ¡imi potÅ™ebami, aÅ¥ už mezi typem tÄ›la Äi výdejem kalorií. Výsledky tak mohou být tragické.

 

Také mohou vyvolávat pocit, že pokud ani po pÅ™eÄtení Äasopisu nemám perfektní život, pak je to naÅ¡e vina, neboÅ¥ vÅ¡e, co k tomu potÅ™ebujeme, je tam jasnÄ› Äerné na bílém. To je také pomÄ›rnÄ› nebezpeÄné, neboÅ¥ to může vést až k depresím.

 

ne každý má perfektní život

 

Je potÅ™eba si uvÄ›domit, že lidé, kteří tyto Älánky píšou, nejsou žádní odborníci. Jedná se o normální zamÄ›stnance bez jakéhokoliv vzdÄ›lání v oboru psychologie, dietiky nebo jakýchkoliv dalších oborů, ve kterých nám chtÄ›jí radit.

 

To je mimo jiné také důvod, proÄ jsou tyto rady Äasto velmi obecné – nejenže nemohou dát nÄ›jakou skuteÄnÄ› konkrétní, ale také je každý případ unikátní. Žádná rada, která zabírá na vÅ¡echny, neexistuje. A to bychom si mÄ›li uvÄ›domit, dřív než se do toho zaÄteme.

 

Pokud tedy máme v životÄ› problémy (což se může stát velmi snadno), je mnohem lepším Å™eÅ¡ením zajít za skuteÄným odborníkem, který nám bude schopen opravdu pomoci. To totiž Äasopis nedokáže.