Jak vybrat koho ve volbách volit


V naší zemi máme volby prakticky každý rok. Není tedy divu, že lidé vůči nim poněkud otupěli, zvláště když je provází vždy v podstatě stejné a předvídatelné kampaně všech politických stran. Je pak pochopitelné, že většina z nás mezi nimi příliš nerozlišuje, aniž by se příliš starali o to, kam se vlastně volí. To je však samozřejmě značně detrimentální, i když volíme stranu, která je nám sympatická. Proto bychom měli při volbě dodržovat několik hlavních zásad.

 

volební lístek

 

V první řadě není na škodu používat některou z volebních kalkulaček. Ty nám ukážou, s programem kterých stran se nejvíce ztotožňujeme. Ani je však nelze brát za bernou minci. Není totiž důležité pouze to, v kolika bodech s danou stranou souhlasíme, ale také v jakých konkrétních. Je totiž jasné, že některé z nich pro nás budou důležitější, než jiné.

 

Pak je také potřeba si uvědomit, o jaké volby se vlastně jedná, a jaké bude mít zvolený kandidát či strana vlastně pravomoci. Zde má totiž mnoho lidí problém rozlišovat mezi komunálními a parlamentními volbami, přičemž obě jsou naprosto odlišné, byť zde často kandidují stejné strany.

 

rozhodování ve volbách

 

V parlamentních volbách volíme složení poslanecké sněmovny a parlamentu, tedy část zákonodárného sboru. Jejich úkolem je spravovat celou zemi. Naproti tomu v komunálních se volí městské zastupitelstvo, které řeší problémy jednotlivých obcí. Bohužel, tohoto zmatení mnohdy využívají také politici.

 

Proto i před komunálními volbami vidíme billboardy se sliby jako je například snížení daní, ačkoliv to v kompetenci městských zastupitelstev není. Lidé si to však neuvědomují, a proto na ona hesla slyší. To je ostatně také důvod, proč může být jiná strana vhodná do parlamentu a jiná do obecního zastupitelstva.

 

Zapomenout však nesmíme na fakt, že nic není černobíle, ani politické strany či politici. Rozhodně tedy nenajdeme ideálního kandidáta. Měl by se mu však co nejvíce blížit.