Jak připravit dítě na zápis do školy?


Zápis do první třídy je velký milník. Potomek bude opouÅ¡tÄ›t Å¡kolku, kde si celý den v podstatÄ› hrálo a Äekat ho bude Å¡kolní lavice, kde se bude uÄit. Aby ho ale do Å¡koly vzali, musí podstoupit zápis, kde si prověří jeho zralost. Pátrali jsme po tom, co se u zápisu nejvíce vyžaduje. ProjdÄ›te si postupnÄ› tyto body a uvidíte, že vás ani vaÅ¡e dítko poté nic nerozhodí.

1) jméno, věk a adresa

Potomek už by měl vědět, jak se jmenuje celým jménem, kolik je mu let a kde bydlí. Někde se ptají jen na ulici, někde i na město. Otázka může být zavedena tak, kdyby se dítě ztratilo, co by řeklo.

Tip: dítÄ› by mÄ›lo znát i jména rodiÄů.

dítě

2) barvy

Potomek už by mÄ›l bezpeÄnÄ› poznat vÅ¡echny barvy, ne jen ty základní jako je Äervená a modrá. Ale i doplňkové jako je Å¡edá, fialová nebo oranžová.

3) tvary

S nejvÄ›tší pravdÄ›podobností se vaÅ¡eho dítka budou ptát i na základní tvary jako je Ätverec, obdélník, kruh a trojúhelník.

4) nad, pod, vedle, vpravo, vlevo

S budoucím prvňáÄkem procviÄte i prostorovou orientaci a pojmy jako: nahoÅ™e, dole, vpravo, vlevo, 

5) poznat první hlásku ve slově

Potomek by mÄ›l také poznat první hlásku ve slovÄ›. Trénujte s ním tÅ™eba v autÄ›: na jaké písmeno zaÄíná pes, koÄka, dÄ›da a tak dále.

chlapec

6) vázání tkaniÄky

NebuÄte pÅ™ekvapeni, pokud po vaÅ¡em dítÄ›ti budou chtít zavázat tkaniÄku.

7) mláÄata zvířat

A to nejlehÄí na závÄ›r, koÄka má koÅ¥ata a pes Å¡těňata. Ale pozor, může pÅ™ijít i těžší například mládÄ› od oveÄky. 

HlavnÄ› klid

Možná vás teÄ lehce zachvátila panika. Umí tohle vÅ¡echno váš potomek a co když se bude stydÄ›t a nevydá ze sebe ani hlásku? Zachovejte klid a ideálnÄ› ho pÅ™eneste i na dítÄ›. Nikdo nechce, aby pÅ™iÅ¡el nauÄený jak na zkouÅ¡ku. Ono zápis do Å¡koly je vlastnÄ› jen taková formalita a urÄitÄ› dítÄ› o své místeÄko dítÄ› nepÅ™ijde, když nepozná trojúhelník. Od toho se pÅ™eci do té Å¡koly jde, vÅ¡e se postupnÄ› nauÄit. Tak hlavu vzhůru.