Vztahy s bývalými partnery


Věřte mi, že nÄ›kdy vztahy opravdu nejsou vůbec jednoduché. Znám nÄ›kolik lidí, kteří by se tÅ™eba snažili, aby mÄ›li opravdu dokonale, a hlavnÄ› klidné vztahy. Ale bohužel nÄ›kdy to nevyjde. JednoduÅ¡e, když tÅ™eba lidé jsou rozhádaní a nechce nikdo ustoupit, tak je potom opravdu samozÅ™ejmÄ› logické a hodnÄ› pravdÄ›podobné, že ti dva se budou hádat. A vÄ›tÅ¡inou se hádají ti, kteří jsou tÅ™eba bývalí partneÅ™i. VážnÄ› skoro každý expartner nesnáší toho druhého expartnera. No, abych vám dala nÄ›jaký zdárný příklad, tak jsem to například já se svým bývalým partnerem. Stále se hádáme. SamozÅ™ejmÄ›, že to nÄ›kdy konÄí také u soudu anebo na policii. Zrovna dnes mi volali z policie.

Expartner nechce platit alimenty.

Že prý pomlouvám svého bývalého partnera. Řeknu vám, že takovéto vztahy jsem opravdu jeÅ¡tÄ› nikdy s nikým nezažila. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem se kdysi hádala také s mými pÅ™edeÅ¡lými partnery anebo také s rodinou a s kamarádkami anebo kamarády. Jenomže tohle, co zažívám se svým bývalým partnerem, se kterým mám syna, tak to je opravdové peklo. Je to opravdu hrozné, proto od té doby, co mému bývalému partnerovi nesnížili vůbec alimenty, tak on se mi mstí úplnÄ› za vÅ¡echno. ÚdajnÄ› na sociálku nyní jeÅ¡tÄ› půjdeme k soudu, potom chce žádat jeÅ¡tÄ› o střídavou péÄi.

Je pravda, že děti si rozumí.

Ani nevíte, jak mi tyto Å¡karedé vztahy opravdu vadí. Já sama s ním chci vycházet, kolikrát jsem mu psala smsky, jestli si můžeme normálnÄ› promluvit anebo klidnÄ› půjdeme také do nÄ›jaké poradny, abychom vÄ›dÄ›li, jak vlastnÄ› postupovat v tomhle dál. Jenomže i mÄ› tohle vlastnÄ› moc nejde. On mi stále dluží jeÅ¡tÄ› deset tisíc korun na alimentech. Syna si vůbec nebere, a to jeÅ¡tÄ› chce snížit alimenty. Tak kdy to potom jsme opravdu hodnÄ› mÄ› to vadí, protože jsem Å™ekla jeÅ¡tÄ›, že dám svému bývalému partnerovi Å¡anci a že poÄkám jeÅ¡tÄ› mÄ›síc, než mi tÅ™eba doplatí nÄ›jaké ty alimenty. Bohužel, ale tohle se vůbec nestalo, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší je, když lidé opravdu udržují takové krásné a tiché vztahy, aby to vyhovovalo vždycky vÅ¡em.