Věda o dinosaurech


Také jste nÄ›kdy chtÄ›li studovat vÄ›du, aby z vás byli vÄ›dci? Myslím si, že hodnÄ› lidí nÄ›kdy chtÄ›lo studovat vÄ›du, aby si tÅ™eba také rozšířili obzory. Jenomže to bych nebyla já, abych to neuskuteÄnila. Já jsem jednoduÅ¡e taková, že když si nÄ›co pÅ™eji a nebo chci uskuteÄnit, tak to jednoduÅ¡e udÄ›lám. Mě to prostÄ› baví. Také si myslím, že i kdybyste se vy snažili udÄ›lat to, co si pÅ™ejete, tak by se vám to urÄitÄ› možná splnilo. Já vím, že nic není dokonalé a že ne vždycky se vÅ¡echno urÄitÄ› povede. Jenomže si vemte, kdybyste se tÅ™eba snažili nÄ›Äeho dosáhnout. Vždycky se říká a je to takové pravidlo, že když se chce, tak jde potom vÅ¡echno. Myslíte si, že je to dobÅ™e? Věříte na to? Já ano.

I planety jsou hodně zajímavé.

A podle mého názoru také neudÄ›láte chybu, když si budete věřit. Když si opravdu budete věřit a spoléhat sami na sebe, tak potom to dotáhnete opravdu hodnÄ› vysoko. Nemusíte se bát. SamozÅ™ejmÄ›, že tÅ™eba nÄ›kdy vás nÄ›co zklame, ale pokud se jedná o vÄ›du, tak to staÄí se pořádnÄ› nauÄit a pochopit. A stále se vzdÄ›lávat a vzdÄ›lávat, abyste se do té vÄ›dy opravdu zapadli. Abyste se ponoÅ™ili do té své vÄ›dy opravdu hodnÄ›. A mÄ› tohle baví. Ale dokážete si vybrat jeden vÄ›dní obor? Já jsem si vybrala dinosaury. Mě baví jura a také trias. Tohle jsou opravdu moje nejoblíbenÄ›jší Äasy, které se v naší historii, tedy vlastnÄ› prehistorii udály. Moc mÄ› to baví.

Baví mě věda a všechno okolo.

Jura a trias. Když se podíváte tÅ™eba do knih a nebo na internetu a dáte do vyhledávaÄe vÄ›da a nebo trias a jura, tak vám tam vyjede opravdu tolik kvalitních odkazů, kde se můžete uÄit a kde se také doÄtete opravdu hodnÄ› informací o dinosaurech a nebo co je to jura. A myslím si, že mnoho lidí také fascinují právÄ› dinosauÅ™i. DinosauÅ™i jsou tady od toho, abychom se tÅ™eba od nich uÄili a nebo co bylo dříve. SamozÅ™ejmÄ›, že dnes už nežijí. Berte mÄ› trochu tak jako rezervovanÄ›, ale stále můžeme získat jejich DNA a to z permafrostu permafrost. To je zamrzlá voda, kde se stále vÅ¡echno konzervuje a udržuje. I tohle je vÄ›da.