Nové zkušenosti


Myslím si, že poÄítaÄe jsou pro každého ÄlovÄ›ka už velice důležité. Já si myslím, že ÄlovÄ›k bez poÄítaÄe by se v dneÅ¡ní dobÄ› už asi vůbec neobeÅ¡el. A to bych nebyla já, abych si také nezjiÅ¡Å¥ovala různé informace o tom, co by se stalo, kdyby informaÄní technologie vůbec nebyla. Já pÅ™edpokládám, že by to bylo opravdu katastrofální. Protože informaÄní technologie a další vÄ›ci s poÄítaÄem a nebo další softwary jsou tak potÅ™ebné, protože už mnoho vÄ›cí a také mÄ›st se řídí například dálkovÄ›, a to pomocí informaÄní technologie a tak podobnÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych i já se vyznala lépe v poÄítaÄích a dokázala pracovat s informaÄní technologií, že by to pro mÄ› bylo jedinÄ› dobÅ™e. Také bych potom mohla douÄovat své dÄ›ti. Protože si myslím, že pokud dÄ›ti umÄ›jí odmalinka už zacházet s poÄítaÄem, tak je to pro jejich dobro, protože ve Å¡kole se to stejnÄ› budou uÄit.

Mám nový notebook.

A myslím si, že není potom nic lepšího, než když malé dÄ›ti jsou dopÅ™edu s nÄ›jakým uÄivem. Takže kdyby moje dÄ›ti se vyznaly v dalších dovedností, tak mÄ› by to moc potěšilo a myslím, že i uÄitelé by byli nadÅ¡ení. Pokud i vy pracujete s informaÄní technologií, tak jistÄ› mi dáte za pravdu, že to velice důležité, ale také nÄ›kdy hodnÄ› složité. NÄ›kdy je vlastnÄ› složité pochopit.

Rozumíte IT?

A dneÅ¡ní umÄ›lá inteligence také velice zajímavá a zajímalo by mÄ›, jak tohle vÅ¡echno vůbec funguje a na jakém principu. Je to novinka a já si stále nedokážu pořádnÄ› uvÄ›domit a pochopit, co to vůbec umÄ›lá inteligence je? Anebo proÄ vznikla umÄ›lá inteligence? Myslím si, že umÄ›lá inteligence by potom také mohla ohrozit různá pracovní místa, kde pracují normální živí lidé. Protože pokud se umÄ›lá inteligence vÅ¡ude rozprostÅ™e, tak mnoho lidí pÅ™ijde potom o práci a bude zase opÄ›t veliká nezamÄ›stnanost. sice chápu, že informaÄní technologie a další vÄ›ci jsou důležité, ale nic se nÄ›má pÅ™eci pÅ™ehánÄ›t. 

Categories IT