Krása člověka


Krása. To krása znamená, když lidem se nÄ›co líbí a nebo tÅ™eba když je nÄ›co symbolem krásy. Kdybych mÄ›la tÅ™eba popisovat samu sebe, tak já si samozÅ™ejmÄ› sama sobÄ› krásná nepÅ™ijdu. Tohle ale říká hodnÄ› lidí, že sami sobÄ› si krásnÄ› nepÅ™ijdou. SamozÅ™ejmÄ›, že když mÄ› pÅ™ed pÄ›ti lety na svatbu líÄila opravdu perfektní maskérka, tak jsem byla opravdu pÄ›kná, to už jsem se líbila i sama sobÄ›, ale abyste si tÅ™eba nemysleli, že krása se týká jenom toho, když vás tÅ™eba nÄ›kdo nalíÄí, když vás nÄ›kdo pÄ›knÄ› namaluje. Tohle vůbec ne. Tady hlavnÄ› záleží na tom, že vy se musíte cítit krásnÄ›, když se budete cítit krásnÄ› vnitÅ™nÄ›, tak potom i ta krása vypluje na povrch.

Krása je všude, kam se podíváte.

A podle mého názoru neuděláte chybu, když třeba také svou krásu podpoříte. Tím, že budete žít zdravý životní styl. Znám některé lidi, kteří třeba jsou o deset let starší než já, ale vypadají třeba ještě na více let. Potom znám lidi, kteří jsou třeba o deset let mladší než já, ale vypadají třeba ještě starší, než jsem já. A to je hlavně kvůli tomu, že třeba žijí nestřídmý a špatný životní styl. Je logické, že když lidé budou ve velkém množství pít alkohol a stále kouřit cigarety jednu za druhou, tak to potom dopadne tak, že jejich kůže bude taková zašedlá.

Cítíte se krásná?

SamozÅ™ejmÄ›, že cigarety a alkohol na kráse vůbec nepÅ™idají. Je to Å¡koda. Také mÄ› mrzí, že tÅ™eba rodiÄe své dÄ›ti jen hlídají, protože já jsem slyÅ¡ela, že vÄ›tÅ¡ina závislostí potom vzniká právÄ› v pubertálním vÄ›ku, kdy dÄ›ti a dospívající si hledají přátelé, mají takovou různou partu a také záliby. A právÄ› v tom vznikají různé závislosti. Myslím si, že lidé, kdyby tÅ™eba více dbali o svou krásu, a také peÄovali o své zdraví a životní styl, tak by potom nemÄ›li takové problémy, že by tÅ™eba byli závislí na alkoholu a podobnÄ›. Doufám, že na tom nejste stejnÄ›. Ale já si myslím, že opravdu ne.