Jak být krásná


Krása je nÄ›co, co každý ÄlovÄ›k vyznává úplnÄ› jinak. Krása může být taková, že tÅ™eba lidé se snaží nÄ›jak chirurgicky upravit, aby sami sobÄ› si pÅ™ipadali více atraktivní. Nebo myslíte si, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé se upravují plastickými operacemi jenom kvůli tomu, aby oslnili okolí? Věřte mi, že i takovéto případy jsou. A jsou i takové případy, kdy tÅ™eba partner Å™ekne své partnerce, že by si přál, aby mÄ›la tÅ™eba o dvě Äísla vÄ›tší prsa. Tohle se mi opravdu nelíbí. Já jsem spíše za to, že když ÄlovÄ›k chce udÄ›lat nÄ›jakou zmÄ›nu na svém tÄ›le nebo celkovÄ› v životÄ›, že by mÄ›l hlavnÄ› on sám vÄ›dÄ›t, proÄ do toho jde a proÄ to chce. Podle mého názoru by ÄlovÄ›k nemÄ›l být vůbec absolutnÄ› do niÄeho nucen.

Já se injekcí docela bojím.

A já sama jsem si Å™ekla, že kdybych já chtÄ›la na svém tÄ›le nÄ›co zlepÅ¡it, abych se cítila víc jak krásnÄ›jší, tak bych rozhodnÄ› tohle nikomu nechtÄ›la říkat, aby mi do toho nikdo nekecal. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou nÄ›které případy, kdy tÅ™eba ÄlovÄ›k takhle neuváženÄ› se vrhne do nÄ›jaké plastické operace, to je potom Å¡patnÄ›. HlavnÄ› lidé si vždycky musí dát pozor, kde si svou krásu nechávají opravit, kde chtÄ›jí se udÄ›lat více krásnÄ›jší. Když už chcete plastickou operaci, tak hlavnÄ› aÅ¥ je to nÄ›jaké zdravotní a certifikované stÅ™edisko, opravdu by nebylo vhodné, kdybyste potom tÅ™eba mÄ›li nÄ›jaké problémy, jenom kvůli tomu, že jste si nechali udÄ›lat chirurgické zákroky nÄ›kde tam, kde to vůbec není certifikované.

Plastické operace promyslete.

Nebo kdybyste si nechali dÄ›lat zákroky nÄ›kde naÄerno. Od toho vás opravdu odrazuji. Já vím, že nÄ›komu pÅ™ijdou na Äernou zákroky opravdu více levnÄ›jší, ale zase je to se nevyplatí kvůli zdravotnímu hledisku. Já sama mám také v plánu, že nÄ›kdy v budoucnu tÅ™eba podstoupím nÄ›jakou plastickou operaci, ale jenom nÄ›jakou mírnÄ›jší. Nechci rozhodnÄ› žádné veliké zákroky do tÄ›la, proto si myslím, že lidé by si to mÄ›li pořádnÄ› prvnÄ› rozmyslet.